1. UAB „Porektus“ (įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje Nr. P2762) užtikrina, jog visi UAB „Porektus“ pateikti asmens duomenys naudojami tik šiame tinklapyje minimais tikslais.

2. UAB „Porektus“ įsipareigoja neatskleisti su duomenimis susijusios informacijos tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai to pagal įstatymą reikalauja LR institucijos.

3. Asmuo išreiškia savo sutikimą ar nesutikimą gauti informaciją el. paštu, el. žinutėje atitinkamai spausdamas „Tvirtinu“ arba „Atsisakau laiškų“ El. žinučių galima atsisakyti bet kada, atsiunčiant apie atsisakymą informuojančią žinutę el. paštu darylas@pranasystes.lt

4. Pranašystės sudaromos vyresniems nei 21 m. asmenims. Užsisakydamas pranašystę, asmuo patvirtina, jog jis yra vyresnis nei 21 m.